6.11 Näktergalen Norr
FIBER RÄTT IN I VILLAN

Nu har ditt villaområde chansen att bli anslutna till det öppna stadsnätet i Staffanstorp. Det är en framtidssäker investering med obegränsad prestanda som höjer värdet på din villa. Ett öppet nät med full valfrihet och en mångfald med tjänster. Förutsättningen är att tillräckligt många i ditt område är intresserade och tecknar avtal.
gray Intresse 1 st 1%
gray Beställning 3 st 4%
gray Ansluten 48 st 65%
Möjliga anslutningar: 74 st
Projektering av fiberutbyggnaden

En skiss på var fiber kommer att läggas ner. Det gröna sträcket markerar vilken sida som fibern kommer in i fastigheten.