6.6 Stationsbyn/ Banmästargården

FIBER RÄTT IN I VILLAN

Nu har ditt villaområde chansen att bli anslutna till det öppna stadsnätet i Staffanstorp. Det är en framtidssäker investering med obegränsad prestanda som höjer värdet på din villa. Ett öppet nät med full valfrihet och en mångfald med tjänster. Förutsättningen är att tillräckligt många i ditt område är intresserade och tecknar avtal.
Namn6.6 Stationsbyn/ Banmästargården
Adresser125
gray Intresse 7 st 6%
gray Ansluten 70 st 56%
Minimikrav
Vi behöver 40% (23 st) beställningar för att gå vidare
0 av 23

Projektering av fiberutbyggnaden

En skiss på var fiber kommer att läggas ner. Det gröna sträcket markerar vilken sida som fibern kommer in i fastigheten.
#inlineditbutton