2.3 Häradsbyn Väst Staffanstorp
FIBER RÄTT IN I VILLAN

Nu har ditt villaområde chansen att bli anslutna till det öppna stadsnätet i Staffanstorp. Det är en framtidssäker investering med obegränsad prestanda som höjer värdet på din villa. Ett öppet nät med full valfrihet och en mångfald med tjänster. Förutsättningen är att tillräckligt många i ditt område är intresserade och tecknar avtal.
gray Intresse 10 st 10%
gray Beställning 3 st 3%
gray Ansluten 46 st 47%
Möjliga anslutningar: 97 st
Minimikrav
Vi behöver 40% (21 st) beställningar för att gå vidare
3 av 21
Karta