2.5 Häradsbyn Öst Staffanstorp
FIBER RÄTT IN I VILLAN

Nu har ditt villaområde chansen att bli anslutna till det öppna stadsnätet i Staffanstorp. Det är en framtidssäker investering med obegränsad prestanda som höjer värdet på din villa. Ett öppet nät med full valfrihet och en mångfald med tjänster. Förutsättningen är att tillräckligt många i ditt område är intresserade och tecknar avtal.
gray Intresse 9 st 8%
gray Beställning 5 st 4%
gray Ansluten 66 st 59%
Möjliga anslutningar: 112 st
Minimikrav
Vi behöver 40% (19 st) beställningar för att gå vidare
5 av 19
Karta