2.2 Ryttarebyn Staffanstorp
2.2 Ryttarebyn Staffanstorp

Områdesstatus
Beslut på att bygga området är nu taget. En grovprojektering och besiktning av kommunens önskemål kommer att tas fram. I januari räknar vi med att skicka ut ett förfrågningsunderlag. I slutet av februari och i början på mars beräknar vi att ha en entreprenör på plats för att bygga ut området.
gray Intresse 4 st 6%
gray Beställning 2 st 3%
gray Ansluten 51 st 76%
Möjliga anslutningar: 67 st
Minimikrav
Vi behöver 40% (7 st) beställningar för att gå vidare
2 av 7

FIBER RÄTT IN I VILLAN

Nu har ditt villaområde chansen att bli anslutna till det öppna stadsnätet i Staffanstorp. Det är en framtidssäker investering med obegränsad prestanda som höjer värdet på din villa. Ett öppet nät med full valfrihet och en mångfald med tjänster. Förutsättningen är att tillräckligt många i ditt område är intresserade och tecknar avtal.