5.8 Knutsborg

FIBER RÄTT IN I VILLAN

Nu har ditt villaområde chansen att bli anslutna till det öppna stadsnätet i Staffanstorp. Det är en framtidssäker investering med obegränsad prestanda som höjer värdet på din villa. Ett öppet nät med full valfrihet och en mångfald med tjänster. Förutsättningen är att tillräckligt många i ditt område är intresserade och tecknar avtal.
Namn5.8 Knutsborg
Adresser96
gray Intresse 2 st 2%
gray Beställning 57 st 59%
Minimikrav
Vi behöver 40% (39 st) beställningar för att gå vidare
Karta
#inlineditbutton