5.6 Nevisborg
FIBER RÄTT IN I VILLAN

Nu har ditt villaområde chansen att bli anslutna till det öppna stadsnätet i Staffanstorp. Det är en framtidssäker investering med obegränsad prestanda som höjer värdet på din villa. Ett öppet nät med full valfrihet och en mångfald med tjänster. Förutsättningen är att tillräckligt många i ditt område är intresserade och tecknar avtal.
gray Intresse 10 st 11%
gray Beställning 26 st 29%
gray Ansluten 12 st 13%
Möjliga anslutningar: 91 st
Minimikrav
Vi behöver 40% (32 st) beställningar för att gå vidare
26 av 32
Karta