5.6 Nevisborg

FIBER RÄTT IN I VILLAN

Nu har ditt villaområde chansen att bli anslutna till det öppna stadsnätet i Staffanstorp. Det är en framtidssäker investering med obegränsad prestanda som höjer värdet på din villa. Ett öppet nät med full valfrihet och en mångfald med tjänster. Förutsättningen är att tillräckligt många i ditt område är intresserade och tecknar avtal.
Namn5.6 Nevisborg
Adresser91
gray Intresse 14 st 15%
gray Beställning 6 st 7%
Minimikrav
Vi behöver 40% (37 st) beställningar för att gå vidare
6 av 37
Karta
#inlineditbutton