4.1 Hantverks området

FIBER RÄTT IN I VILLAN

Nu har ditt villaområde chansen att bli anslutna till det öppna stadsnätet i Staffanstorp. Det är en framtidssäker investering med obegränsad prestanda som höjer värdet på din villa. Ett öppet nät med full valfrihet och en mångfald med tjänster. Förutsättningen är att tillräckligt många i ditt område är intresserade och tecknar avtal.
Namn4.1 Hantverks området
Adresser163
gray Intresse 8 st 5%
gray Beställning 117 st 72%
Minimikrav
Vi behöver 40% (66 st) beställningar för att gå vidare
Karta
#inlineditbutton