4.12 Författarbyn
FIBER RÄTT IN I VILLAN

Nu har ditt villaområde chansen att bli anslutna till det öppna stadsnätet i Staffanstorp. Det är en framtidssäker investering med obegränsad prestanda som höjer värdet på din villa. Ett öppet nät med full valfrihet och en mångfald med tjänster. Förutsättningen är att tillräckligt många i ditt område är intresserade och tecknar avtal.
gray Intresse 31 st 23%
gray Beställning 31 st 23%
Möjliga anslutningar: 137 st
Minimikrav
Vi behöver 40% (55 st) beställningar för att gå vidare
31 av 55
Karta