2.7 Åkershus
FIBER RÄTT IN I VILLAN

Nu har ditt villaområde chansen att bli anslutna till det öppna stadsnätet i Staffanstorp. Det är en framtidssäker investering med obegränsad prestanda som höjer värdet på din villa. Ett öppet nät med full valfrihet och en mångfald med tjänster. Förutsättningen är att tillräckligt många i ditt område är intresserade och tecknar avtal.
gray Intresse 13 st 11%
gray Beställning 34 st 28%
Möjliga anslutningar: 121 st
Minimikrav
Vi behöver 40% (49 st) beställningar för att gå vidare
34 av 49
Karta