1.1 Bråhög
FIBER RÄTT IN I VILLAN

Nu har ditt villaområde chansen att bli anslutna till det öppna stadsnätet i Staffanstorp. Det är en framtidssäker investering med obegränsad prestanda som höjer värdet på din villa. Ett öppet nät med full valfrihet och en mångfald med tjänster. Förutsättningen är att tillräckligt många i ditt område är intresserade och tecknar avtal.
gray Intresse 6 st 11%
gray Beställning 1 st 2%
gray Ansluten 30 st 57%
Möjliga anslutningar: 53 st
Minimikrav
Vi behöver 40% (10 st) beställningar för att gå vidare
1 av 10
Karta