5.1 Gammelbyn

FIBER RÄTT IN I VILLAN

Nu har ditt villaområde chansen att bli anslutna till det öppna stadsnätet i Staffanstorp. Det är en framtidssäker investering med obegränsad prestanda som höjer värdet på din villa. Ett öppet nät med full valfrihet och en mångfald med tjänster. Förutsättningen är att tillräckligt många i ditt område är intresserade och tecknar avtal.
Namn5.1 Gammelbyn
Adresser79
gray Intresse 6 st 8%
gray Beställning 46 st 58%
Minimikrav
Vi behöver 40% (32 st) beställningar för att gå vidare
Karta
#inlineditbutton