1.2 Centrum

FIBER RÄTT IN I VILLAN

Nu har ditt villaområde chansen att bli anslutna till det öppna stadsnätet i Staffanstorp. Det är en framtidssäker investering med obegränsad prestanda som höjer värdet på din villa. Ett öppet nät med full valfrihet och en mångfald med tjänster. Förutsättningen är att tillräckligt många i ditt område är intresserade och tecknar avtal.
Namn1.2 Centrum
Adresser14
gray Intresse 1 st 7%
gray Beställning 1 st 7%
Minimikrav
Vi behöver 40% (6 st) beställningar för att gå vidare
1 av 6
Karta
#inlineditbutton