6.14 Bergströmshusen
FIBER RÄTT IN I VILLAN

Nu har ditt villaområde chansen att bli anslutna till det öppna stadsnätet i Staffanstorp. Det är en framtidssäker investering med obegränsad prestanda som höjer värdet på din villa. Ett öppet nät med full valfrihet och en mångfald med tjänster. Förutsättningen är att tillräckligt många i ditt område är intresserade och tecknar avtal.
gray Intresse 3 st 4%
gray Beställning 1 st 1%
gray Ansluten 49 st 69%
Möjliga anslutningar: 71 st
Minimikrav
Vi behöver 40% (9 st) beställningar för att gå vidare
1 av 9
Karta