5.7 Farin/ Sirapsvägen

FIBER RÄTT IN I VILLAN

Nu har ditt villaområde chansen att bli anslutna till det öppna stadsnätet i Staffanstorp. Det är en framtidssäker investering med obegränsad prestanda som höjer värdet på din villa. Ett öppet nät med full valfrihet och en mångfald med tjänster. Förutsättningen är att tillräckligt många i ditt område är intresserade och tecknar avtal.
Namn5.7 Farin/ Sirapsvägen
Adresser56
gray Intresse 7 st 13%
gray Beställning 1 st 2%
gray Ansluten 39 st 70%
Minimikrav
Vi behöver 40% (7 st) beställningar för att gå vidare
1 av 7
Karta
#inlineditbutton