10.0 Landsbygden
FIBER RÄTT IN I VILLAN

Nu har ditt villaområde chansen att bli anslutna till det öppna stadsnätet i Staffanstorp. Det är en framtidssäker investering med obegränsad prestanda som höjer värdet på din villa. Ett öppet nät med full valfrihet och en mångfald med tjänster. Förutsättningen är att tillräckligt många i ditt område är intresserade och tecknar avtal.
gray Intresse 73 st 17%
gray Beställning 142 st 33%
Möjliga anslutningar: 436 st
Minimikrav
Vi behöver 40% (175 st) beställningar för att gå vidare
142 av 175
Karta