10.0 Landsbygden

FIBER RÄTT IN I VILLAN

Nu har ditt villaområde chansen att bli anslutna till det öppna stadsnätet i Staffanstorp. Det är en framtidssäker investering med obegränsad prestanda som höjer värdet på din villa. Ett öppet nät med full valfrihet och en mångfald med tjänster. Förutsättningen är att tillräckligt många i ditt område är intresserade och tecknar avtal.
Namn10.0 Landsbygden
Adresser416
gray Intresse 80 st 20%
gray Beställning 57 st 14%
Minimikrav
Vi behöver 40% (164 st) beställningar för att gå vidare
57 av 164
Karta
#inlineditbutton