4.3 Författarbyn N
FIBER RÄTT IN I VILLAN

Nu har ditt villaområde chansen att bli anslutna till det öppna stadsnätet i Staffanstorp. Det är en framtidssäker investering med obegränsad prestanda som höjer värdet på din villa. Ett öppet nät med full valfrihet och en mångfald med tjänster. Förutsättningen är att tillräckligt många i ditt område är intresserade och tecknar avtal.
gray Intresse 5 st 6%
gray Beställning 3 st 4%
gray Ansluten 46 st 56%
Möjliga anslutningar: 82 st
Minimikrav
Vi behöver 40% (15 st) beställningar för att gå vidare
3 av 15
Karta