4.3 Författarbyn N

FIBER RÄTT IN I VILLAN

Nu har ditt villaområde chansen att bli anslutna till det öppna stadsnätet i Staffanstorp. Det är en framtidssäker investering med obegränsad prestanda som höjer värdet på din villa. Ett öppet nät med full valfrihet och en mångfald med tjänster. Förutsättningen är att tillräckligt många i ditt område är intresserade och tecknar avtal.
Namn4.3 Författarbyn N
Adresser82
gray Intresse 6 st 7%
gray Beställning 45 st 55%
Minimikrav
Vi behöver 40% (33 st) beställningar för att gå vidare
Karta
#inlineditbutton