Nyhetsbrev December

Nu är det snart nytt år. Vi på Staffanstorps Fibernät vill passa på att tacka för det året som har varit. Det har varit ett händelserikt år för oss vi har gått från en person till nu 5 st som jobbar enbart med fiber. Från 0 inkopplade kunder till 511 inkopplade kunder
Intresset för fiber har också ökat under året. Det har varit roligt att se att så många har kommit till våra informationsträffar och hört av sig att de vill ha fiber.
Under nästa år kommer fler att kopplas in och arbetet pågår för fullt. Vi har hela det södra delarna som kommer kopplas in under våren 2015. Det är några dagar kvar på överklagningsperioden men för att inte tappa tid är arbetet i full gång.
Områden som ännu inte kommit upp i tillräckligt hög anslutningsgrad kommer vi fortsätta att bearbeta.
Ansökning om landsbygdsstöd under 2015. Stödet har ändrats sedan sist vi sökte men vi gör vad vi kan för att få stödmedel vi skickar in och söker.
Intresset för fiber finns inte bara i Staffanstorps kommun, det pågår en utbyggnad även i kommunerna runtom. De svårigheter vi har stött på under året är få fram material m.m till våra projekt. Vi har även stött på lite problem med utsättningar av ledningsägare där entreprenören olyckligtvis har grävt av kablage. På landsbyggden har vi haft svårt att komma fram på vissa ställen på grund av markägare. Vi har haft konkurrens från andra aktörer med liknande koncept. Vi har lärt oss en hel del på resans gång och nu tar vi nya tag inför 2015.
Vi på Staffanstorps Fibernät vill önska er alla ett GOTT NYTT ÅR!

Så här ser det ut nu:

Vi har idag beslut på 33 områden 10 st är färdigställda.
De områden som är klara är Symfonibyn Pilot 1, Hjärup pilot 2, Månbyn och 1.4 Borogården.
I Staffanstorp är snart alla inkopplade i Kyrkbyn. Det gäller områden 4.8 Kyrkbyn NO, 4.9 Kyrkbyn SO, 4.10 Kyrkbyn SV 2 och 4.11 Skråvägen.
I Hjärup är snart namngatorna klara det har blivit en del förseningar. Områdena som avser 6.1 Botildas väg, 6.3 Jöns väg och 6.5 Lars väg

Pågående utbyggnader klara under 2015

Skånebyn i Hjärup beräknas vara klart i mars, lite beroende på vintern. 6.8 Blomstergården, 6.10 Trädgårdsmästaren, 6.13 Skånebyn och 6.16 Villaföreningen Holken
7.0 Tottarp/Kyrkoby är ett landsbygdsprojekt som beräknas klart i mars.

Kommande utbyggnader 2015

Planerad tidplan från entreprenören för driftsättning av södra delarna av Staffanstop:
Etapp 1 planeras vara driftsatt senast 2015-02-23. Områden som är med i etapp 1 är 3.4 Symfonin S, 3.5 Stråklpan, 3.6 Orkesterbyn N.och.
Etapp 2 planeras vara driftsatt senast 2015-03-30. Områden som är med i etapp 2 är 3.0 Täppan och 3.10 Per Nilsabyn
Etapp 3 planeras vara driftsatt senast 2015-05-11. Områden som är med i etapp 3 är
3.9 Mellavången/Parken och 5.3 Trädgården
3.7 Orkesterbyn N och 3.13 12:ans villaförening kommer vi driftsätta under våren.

Övriga beslutade områden:

Staffanstorp:
2.2 Ryttarbyn, 3.1 Polonäsbyn, 3.2 Domarbyn pågår sammanställning av förfrågningsunderlaget skickas ut i mitten på januari.
Hjärup
6.9 Griffelvägen, 6.7 Blåklintsvägen pågår sammanställning av förfrågningsunderlaget det kommer skickas ut i januari.
6.11 Näktergalen Norra och 6.14 Bergströmshusen ska förfrågningsunderlag sammanställas och skickas ut under våren.

Övrig byggnation

Under 2014 har vi lagt ner stamnät i större delarna av Staffanstorp och Hjärp. Byggt 5 st områdesnoder. Varit med på samförläggningar tillsammans med kommunen.
Det har lagts ner kanalisation enligt följande: Vikhem III, Mölleberga, längs med Lundavägen i Hjärup och vid Hjärups nya idrottsplats.