Nyhetsbrev Januari

Ett nytt år har börjat och för Staffanstorps Fibernät AB är arbetet i full gång.
Målet för 2014 var att nå upp till 500 inkopplade kunder och vi kan med stolthet säga att vi kom upp i 513 villor och 2 företag.
Södra delarna i Staffanstorp och Skånebyn i Hjärup kommer kopplas in under våren.
Vårt mål under 2015 är att nå upp till 2000 inkopplade kunder i Staffanstorps öppna stadsnät.
Staffanstorps Fibernät håller på med nya förfrågningsunderlag till fler områden som är beslutade. De områden som ännu inte har nått upp till en anslutningsgrad på 40 % kommer vi fortsätta att bearbeta.
Landsbygdsstödet har ändrats något sedan sist vi sökte. Staffanstorps Fibernät kommer att fortsätta att söka stöd. Nu kan man få poäng för olika kriterier, det som väger tyngst är anslutningsgraden. För att få full utdelning krävs en anslutningsgrad på 85%, ett område som inte innehåller en tätort (200 invånare) och mer än 200 möjliga anslutningar. Staffanstorps Fibernät håller på med en sammanställning hur landsbygden skulle kunna delas upp för att få så hög poäng som möjligt. Nästa gång vi kan bli tilldelade stödpeng är tidigast i september.

Så här ser det ut nu:

Vi har idag beslut på 33 områden 11 st är färdigställda.
Inkopplade områden
Symfonibyn Pilot 1, Hjärup pilot 2, Månbyn, 1.4 Borogården, 4.8 Kyrkbyn NO, 4.9 Kyrkbyn SO, 4.10 Kyrkbyn SV 2, 4.11 Skråväge, 6.1 Botildas väg, 6.3 Jöns väg och 6.5 Lars väg

Pågående utbyggnader klara under 2015

Skånebyn i Hjärup beräknas vara klart i mars, lite beroende på vintern. 6.8 Blomstergården, 6.10 Trädgårdsmästaren, 6.13 Skånebyn och 6.16 Villaföreningen Holken
7.0 Tottarp/Kyrkoby är ett landsbygdsprojekt som beräknas klart i mars.

Planerad tidplan från entreprenören för driftsättning av södra delarna av Staffanstop:

Etapp 1 planeras vara driftsatt senast 2015-02-23. Områden som är med i etapp 1 är 3.4 Symfonin S, 3.5 Stråkplan, 3.6 Orkesterbyn N.
Etapp 2 planeras vara driftsatt senast 2015-03-30. Områden som är med i etapp 2 är 3.0 Täppan och 3.10 Per Nilsabyn
Etapp 3 planeras vara driftsatt senast 2015-05-11. Områden som är med i etapp 3 är
3.9 Mellavången/Parken och 5.3 Trädgården
3.7 Orkesterbyn S, 3.13 12:ans villaförening och Kyrkbackens samfällighetsförening kommer vi driftsätta under våren.
Nybyggnationer i Vikhem III
Kommande utbyggnader 2015 Staffanstorp:
2.1 Västanbyn, 2.2 Ryttarbyn, 3.1 Polonäsbyn, 3.2 Domarbyn pågår sammanställning av förfrågningsunderlaget skickas ut i mitten på januari.
Hjärup
6.9 Griffelvägen, 6.7 Blåklintsvägen pågår sammanställning av förfrågningsunderlaget det kommer skickas ut i januari.
6.11 Näktergalen Norra och 6.14 Bergströmshusen ska förfrågningsunderlag sammanställas och skickas ut under våren.