Nyhetsbrev November

Hur går det med fiberutbyggnaden?

Staffanstorps Fibernäts utbyggnad pågår för fullt. Engagemanget runt om i kommunen är stort. Många vill veta:

När kommer ni till min gata?
Varför tar det så lång tid?
Vi får ingen information?
Vi ska nu göra vårt bästa för att bli bättre på att informera. Har ni frågor eller synpunkter skicka gärna in de till oss så besvarar vi gärna dem. Skicka dem till . Roligt att så många är intresserade av vårt arbete.
Vi vill gärna förse alla med fiber tyvärr kan vi inte bygga till alla samtidigt. När Staffanstorps Fibernäts bolag startade var tanken att bygga ut Staffanstorp och Hjärups tätort i samband med asfalteringsplanerna ett lugnt tempo på ca 10 år. Detta har vi nu fått ändra på. Tidplanen har ändrats från 10 år till ca 3 år. Det är på grund av att intresset är så stort och efterfrågan har ökat enormt, vilket är ett väldigt roligt och angenämt problem. Det har inneburit att vi inte riktigt har varit i fas med allt som krävs runt omkring, vårt fokus har legat på att försöka bygga ut i så hög takt som möjligt. Vi har på ett år gått från att vara en person till nu 5st som arbetar med fiberutbyggnaden. Detta har medfört en viss ”växtvärk” och förs nu börjar vi komma ikapp. Det som många efterfrågar är en tidplan, vilket vi har haft väldigt svårt att tillhanda hålla eftersom vi inte har någon exakt tidplan på utbyggnaden.
Så här ser det ut nu:
Vi har idag beslut på 30 områden 3st är färdigställda. Ytterligare 7st beräknas vara klara innan årsskiftet. I dagsläget finns det också 2 nya områden som ska upp till beslut i styrelsen.
De områden som är klara är Symfonibyn Pilot 1, Hjärup pilot 2 och Månbyn.
Pågående utbyggnader beräknas klara 2014
I Staffanstorp är Kyrkbyn i full gång och beräknas klart innan årsskiftet. Det gäller områden 4.8 Kyrkbyn NO, 4.9 Kyrkbyn SO, 4.10 Kyrkbyn SV 2 och 4.11 Skråvägen.
Samfällighet 1.4 Borogården beräknas klar innan årsskiftet.
I Hjärup är namngatorna i full gång och beräknas klart innan årsskiftet. Områdena som avser 6.1 Botildas väg, 6.3 Jöns väg och 6.5 Lars väg
Pågående utbyggnader klara under 2015
Skånebyn i Hjärup beräknas vara klart i mars, lite beroende på vintern. 6.8 Blomstergården, 6.10 Trädgårdsmästaren, 6.13 Skånebyn och 6.16 Villaföreningen Holken
7.0 Tottarp/Kyrkoby är ett landsbygdsprojekt som beräknas klart i mars.
Kommande utbyggnader 2015
Planerad tidplan för driftsättning av södra delarna av Staffanstop:
Etapp 1 planeras vara driftsatt senast 2015-05-29. Områden som är med i etapp 1 är 3.4 Symfonin S, 3.5 Stråklpan, 3.6 Orkesterbyn N och 3.7 Orkesterbyn N.
Etapp 2 planeras vara driftsatt senast 2015-07-31. Områden som är med i etapp 2 är 3.0 Täppan och 3.10 Per Nilsabyn
Etapp 3 planeras vara driftsatt senast 2015-09-30. Områden som är med i etapp 3 är
3.9 Mellavången/Parken, 3.13 12:ans villaförening och 5.3 Trädgården.
Övriga beslutade områden:
Staffanstorp:
2.2 Ryttarbyn, 3.1 Polonäsbyn, 3.2 Domarbyn pågår sammanställning av förfrågningsunderlaget skickas ut i mitten på januari.
Hjärup
6.9 Griffelvägen, 6.7 Blåklintsvägen pågår sammanställning av förfrågningsunderlaget och skickas ut i mitten av januari.
Områden som ska upp för beslut
Hjärup
6.11 Näktergalen och 6.14 Bergströmshusen
Övrig byggnation
Under 2014 har vi lagt ner stamnät i större delarna av Staffanstorp och Hjärp. Byggt 5 st områdesnoder. Varit med på samförläggningar tillsammans med kommunen.
Det har lagts ner kanalisation enligt följande: Vikhem III, Mölleberga, längs med Lundavägen i Hjärup och vid Hjärups nya idrottsplats.